Flygklubben

Flygklubben

Klubben har ett utmärkt läge vid Ängelholms flygplats med flygtrafikledning, och möjligheter för mörkerflygning med banbelysning. Flygfältet underhålls och snöröjs under vintern vilket ger oss möjlighet att flyga året runt. Flygklubben har i dagsläget ett flygplan: en PA28-181 Archer III.

Klubben är ansluten till Kungliga Svenska Aeroklubben (KSAK), Motorflygförbundet KSAK (M-KSAK) och till Svenska Flygsportförbundet (FSF) men handlägger självständigt sina angelägenheter inom ramen för centralorganisationernas stadgar och beslut.

Flygskola

Vi bedriver flygskola för privatflygarcertifikat (PPL och LAPL) med mörkerutbildning. Se mer information i menyn.

Är du intresserad av en prova-på flygning eller ge bort ett presentkort är du välkommen att kontakta oss!

Gör verklighet av drömmen att flyga på egen hand!