Flygskola

Vi erbjuder tre typer av utbildningar:

·         Light aircraft pilot license (LAPL)

·         Private pilot license (PPL)

·         Night rating (NR)

LAPL

Detta certifikat riktar sig framförallt till dem som har för avsikt att endast flyga på flygklubb VFR. Flygplanen får väga maximalt 1999kg och du får ta med max 3 passagerare. Under resans gång finns det alltid ett alternativ att gå en kompletteringskurs om du ändrar dig och vill ta ett PPL. VFR står för visuella flygregler och innebär flygning i bra väder.

PPL

Med detta certifikat får du ingen begränsning på antal passagerare och vikt på flygplan. Du kan även bygga på din behörighet med tex instrumentbehörighet. Med ett PPL kan du utan kompletteringskurs gradera ner det till LAPL.

NR

Den här behörigheten kan läggas till både på ett LAPL och ett PPL certifikat. Efter slutförd utbildning har du behörighet att flyga VFR mörker.

Hur börjar jag?

Vi börjar normalt med att träffas på klubben och diskutera igenom vilken behörighet som är mest lämplig för just dig samt flyga en provlektion. Om du väljer att gå vidare ansöker du om medlemskap i klubben och därefter är det bara att sätta igång. Vi kör all vår teori på distans vilket gör att du i lugn och ro kan sitta hemma och göra din teoriutbildning i ett modernt webbgränssnitt. Vi bokar flygpass i takt med att teorin går framåt och du får ett naturligt bollplank när du träffar din flyglärare att stämma av saker du läst i teorin. Dessutom kan du enkelt via webbgränssnittet komma i kontakt med oss.

Vad kostar det?

Nedan har vi försökt specificera de kostnader du kan förvänta dig under utbildningen. Kontrollera alltid dessa priser med oss i samband med provflygning.

Flygavgiften betalas löpande efter varje flygpass så du inte behöver ligga ute med hela beloppet.

Teoriavgift för LAPL & PPL Transportstyrelsen (grundavgift)2600
Avgift per teoriprov Transportstyrelsen400
Flygmedicinskundersökning (förstagångs)2500
Medlemsavgift (justeras kvartalsvis) – se sidan Medlemskap
Flygplansavgift (justeras kvartalsvis) – se sidan Medlemskap
Teoriavgift LAPL och PPL (allt du behöver under kursen)8900
Teoriavgift för mörkerutbildning (NR)800
Flygavgift LAPL min tid 47000
Flygavgift PPL min tid 69000
Flygavgift NR min tid8000
Uppflygning LAPL & PPL5500

Du når oss på skolchef@engelholmsflygklubb.se