Medlemskap

Ladda ner pdf-fil med ansökan om medlemskap här.

Medlemskategorier

Sedan 2018 delas medlemsavgiften in i två delar. En årsavgift baserad på medlemskategori samt en avgift för flygplanens fasta kostnader.

Obs, avgifterna till klubben är oförändrade gentemot 2018, dock har KSAK höjt sin avgift från 450 till 520kr.

Aktiv medlem

Årsavgift Kr 2.920.- för år 2019.
Består av klubbavgift Kr 2.400.- samt KSAK-avgift Kr 520.-
Tillkommer engångsavgift om Kr 200.- vid utfärdande av nytt passerkort.
Kvartalsvis nedtrappning av klubbavgiften för nya medlemmar.
Avgifterna till centrala organ (s k KSAK-avgift) är fast för hela året oavsett när inträde i klubben sker.

Övrigt: Har Ängelholms FK som huvudklubb och har rösträtt.

Gästmedlem

Årsavgift Kr 2.000.- för år 2019.
Tillkommer engångsavgift om Kr 200.- vid utfärdande av nytt passerkort.
Kvartalsvis nedtrappning av klubbavgiften för nya medlemmar.
Avgiften till centrala organ betalas via gästmedlemmens huvudklubb.

Övrigt: Skall vara medlem i annan KSAK-ansluten flygklubb eller motsvarande organisation i utlandet.
Har ej rösträtt men har förslags- och yttranderätt.

Stödmedlem

Årsavgift Kr 500.- för år 2019.
P-kortsavgift Kr 250 om så önskas.

Övrigt: Är inte flygande och har inte rösträtt.
Har förslags- & yttranderätt.
Avgift till centrala organ är frivillig.

Flygplanens fasta kostnader

För 2019 är avgiften för flygplanens fasta kostnader Kr 2.500.-

Fast avgift skall betalas av huvudmedlem samt gästmedlem. Undantag för icke flygande (tex pga av medicinska skäl). Den fasta avgiften nedtrappas kvartalsvis för nya och gästmedlemmar.