Medlemskap

Ladda ner pdf-fil med ansökan om medlemskap här.

Medlemskategorier

Sedan 2018 delas medlemsavgiften in i två delar. En årsavgift baserad på medlemskategori samt en avgift för flygplanens fasta kostnader.

Aktiv medlem 2021

Årsavgift Kr 3.430.-
Består av klubbavgift Kr 2.900.- samt KSAK-avgift Kr 530.-
Tillkommer engångsavgift om Kr 200.- vid utfärdande av nytt passerkort.
Kvartalsvis nedtrappning av klubbavgiften för nya medlemmar.
Avgifterna till centrala organ (s k KSAK-avgift) är fast för hela året oavsett när inträde i klubben sker.

Övrigt: Har Ängelholms FK som huvudklubb och har rösträtt.

Gästmedlem 2021

Årsavgift Kr 2.500.-
Tillkommer engångsavgift om Kr 200.- vid utfärdande av nytt passerkort.
Kvartalsvis nedtrappning av klubbavgiften för nya medlemmar.
Avgiften till centrala organ betalas via gästmedlemmens huvudklubb.

Övrigt: Skall vara medlem i annan KSAK-ansluten flygklubb eller motsvarande organisation i utlandet.
Har ej rösträtt men har förslags- och yttranderätt.

Stödmedlem 2021

Årsavgift Kr 500.
Parkeringskort för Kr 250 om så önskas.

Övrigt: Är inte flygande och har inte rösträtt.
Har förslags- & yttranderätt.
Avgift till centrala organ är frivillig.

Flygplanens fasta kostnader 2021

Avgiften för flygplanens fasta kostnader Kr 1.500.-

Fast avgift skall betalas av huvudmedlem samt gästmedlem. Undantag för icke flygande (tex pga av medicinska skäl). Den fasta avgiften nedtrappas kvartalsvis för nya och gästmedlemmar.