Medlemskap

Ladda ner pdf-fil med ansökan om medlemskap här.

Medlemskategorier 2024

Medlemsavgiften delas upp i två delar. En årsavgift baserad på medlemskategori samt en avgift för flygplanens fasta kostnader.

Aktiv medlem

Årsavgift Kr 3.590.-
Består av klubbavgift samt KSAK-avgift (560 kr).-
Kvartalsvis nedtrappning av klubbavgiften för nya medlemmar.
Avgifterna till centrala organ (s k KSAK-avgift) är fast för hela året oavsett när inträde i klubben sker.

Övrigt: Har Ängelholms FK som huvudklubb och har rösträtt.

Gästmedlem

Årsavgift Kr 2.600.-
Kvartalsvis nedtrappning av klubbavgiften för nya medlemmar.
Avgiften till centrala organ betalas via gästmedlemmens huvudklubb.

Övrigt: Skall vara medlem i annan KSAK-ansluten flygklubb eller motsvarande organisation i utlandet.
Har ej rösträtt men har förslags- och yttranderätt.

Stödmedlem

Årsavgift Kr 520.
Parkeringskort för Kr 250 om så önskas.

Övrigt: Är inte flygande och har inte rösträtt.
Har förslags- & yttranderätt.
Avgift till centrala organ är frivillig.

Flygplanens fasta kostnader

Avgiften för flygplanens fasta kostnader Kr 1.850.-

Fast avgift är undantagen för icke flygande (tex pga av medicinska skäl), flyglärare som endast skolar samt medlemmar som endast flyger med eget flygplan.

Inpassering till flygplatsen

Flygplatsen utfärdar inpasseringskort efter egen prislista.