Flygplatsen

Allmänt

Ängelholm-Helsingborgs flygplats är belägen i nordvästra Skåne. Flygplatsen trafikeras framförallt av inrikesflyg såsom SAS och BRA.

Flygplatsen är en så kallad kontrollerad flygplats, vilket betyder att trafiken i området leds av flygledaren ifrån trafikledningstornet. Flygplatsen är omgärdad av en Kontrollzon (CTR) samt ett Terminalområde (TMA), kontakta flygledningen för erhållande av klarering innan dessa passeras.

Kontakt

Utanför flygledningens öppettider (se AIP sup) krävs PPR (Prior Permission Required). PPR kan bara beviljas av Ängelholms Flygklubb och kontakt måste tas i förväg, inte per radio. Då flygklubben tar emot gästande flygplan och ansvarar för eventuell in och utpassering kan PPR endast ges när det finns personal på plats.

Länkar

Information om flygplatsens öppettider finns på LFV ARO.

Flygplatsens hemsida

ICAO Kod: ESTA
IATA Kod: AGH

För parkering på flygklubbens område skall tillstånd inhämtas i förväg, parkering sker på eget ansvar.