Flygklubben

Flygklubben

Klubben har ett utmärkt läge vid Ängelholms flygplats med flygtrafikledning, och möjligheter för mörkerflygning med banbelysning. Flygfältet underhålls och snöröjs under vintern vilket ger oss möjlighet att flyga året runt. Flygklubben har i dagsläget två flygplan: en PA28-181 Archer III samt en DV20-100 Katana. Klubben är ansluten till Kungliga Svenska Aeroklubben (KSAK), Motorflygförbundet KSAK (M-KSAK) och till Svenska Flygsportförbundet (FSF) men handlägger självständigt sina angelägenheter inom ramen för centralorganisationernas stadgar och beslut.

Gör verklighet av drömmen att flyga på egen hand!