Flygklubben

Flygklubben

Klubben har ett utmärkt läge vid Ängelholms flygplats med flygtrafikledning, och möjligheter för mörkerflygning med banbelysning. Flygfältet underhålls och snöröjs under vintern vilket ger oss möjlighet att flyga året runt. Flygklubben har i dagsläget ett flygplan: en PA28-181 Archer III.

Klubben är ansluten till Kungliga Svenska Aeroklubben (KSAK), Motorflygförbundet KSAK (M-KSAK) och till Svenska Flygsportförbundet (FSF) men handlägger självständigt sina angelägenheter inom ramen för centralorganisationernas stadgar och beslut.

Öppet hus

Helgen 27-28 augusti anordnar vi öppet hus med spaka-själv samt provlektioner för alla som är intresserade av klubbens verksamhet eller vill veta mer om att ta flygcertifikat.

Aktivitet mellan kl 10.00 och 14.00. Se mer på facebook.

Flygskola

Vi bedriver flygskola för privatflygarcertifikat (PPL och LAPL) med mörkerutbildning. Se mer information i menyn.

Gör verklighet av drömmen att flyga på egen hand!